anlaşılmazlıq

anlaşılmazlıq
is.
1. Anlaşılmaz şeyin halı.
2. Bir-birini anlamama, başa düşməmə, yaxud yanlış başa düşmə və bunun nəticəsində törəyən hal, keyfiyyət. <Qızıl Arslan:> Aralıqda mövcud olan bütün anlaşılmazlıq, hətta bir para ixtilaflar da himayəsizlik nəticəsində yaradılmışdır. M. S. O..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • naməfhumi — f. və ə. anlaşılmazlıq, anlaşılmama …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • tə’qid — ə. 1) düyün bağlama, düyünləmə; 2) m. qarışıqlıq, dolaşıqlıq; 3) mürəkkəblik, çətinlik; 4) aydın olmama, bəlli olmama; anlaşılmazlıq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • çarpaşıq — 1. sif. Dolaşıq, dolanbac, qarışıq. Qudurğan qasırğa, çarpaşıq yollar; Yolumda zülmət var, uçurumlar var. Ə. C.. Bu çarpaşıq dalğalarda özün göstər mənə yol. S. V.. 2. is. məc. Anlaşılmazlıq, dolaşıqlıq, keşməkeş. Ah! Ölən məhəbbət! Ah! Ölən… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • duman — is. 1. Atmosferin aşağı təbəqələrində su buxarının toplanması nəticəsində əmələ gələn kəsif, tutqun hava kütləsi; sis. Duman basmaq. Dumandan göz gözü görmür. – Dalğalanan dumanların arasından ay çıxır. A. S.. Damla dənizdən ayrılarsa; Tez buxar… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • himayəsizlik — is. Baxımsız, adamsız. – <Qızıl Arslan:> Aralıqda mövcud olan bütün anlaşılmazlıq, hətta bir para ixtilaflar da himayəsizlik nəticəsində yaradılmışdır. M. S. O …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mübhəmlik — is. Gizli olma, qeyri müəyyənlik, naməlumluq, anlaşılmazlıq. . . Şahın da, Həkimülmülkün də hərəkətlərində bir mübhəmlik, bir sirr vardı. M. İ …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • oturaq — 1. sif. Köçəri həyat keçirməyən, daim bir yerdə yaşayan (köçəri ziddi). Oturaq əhali. – Lakin Camal kəndə gəlmək və oturaq həyat keçirmək istəmirdi. M. S. O.. Çox vaxt oturaq zehniyyəti ilə köçəri zehniyyəti bir biri ilə toqquşaraq ortalıqda… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qarışıqlıq — is. 1. Qarışıq şeyin halı. 2. Tərtibsizlik, nizamsızlıq, qaydasızlıq. 3. Hərc mərclik, nizamsızlıq; asayişin, əmin amanlığın olmaması. Qarışıqlıq düşmək. – Nə bilim, deyirlər ki, Zəncan tərəfində qarışıqlıqdır. M. İ.. Müəllim bu qızı tanıyırdı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sirlilik — is. Gizlilik, müəmmalıq, anlaşılmazlıq. Aldı öz qoynuna budaqlar bizi; Açdıq bu yerdəcə ürəyimizi; Bir sirlilik qalmadı bizim sirdə ki? N. Xəzri …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • səhvən — z. <ər.> Səhv olaraq, yanılaraq, anlaşılmazlıq üzündən, yanlış olaraq, özü anlamadan, başa düşmədən. Səhvən yol azmaq. Səhvən şeyləri yığmaq. Səhvən yada düşməmək. – Padşah, xəlifə ya zamanının ən böyük ruhanisi tərəqqi yolunu camaatın… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”